УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Съдържанието на уеб сайта може да се използва свободно от всеки потребител единствено с научна, образователна и некомерсиална цел при изричното му цитиране като източник по модела … // Културно-историческо наследство на Найден Геров: https: //ngerov.ilit.bas.bg/. 

Материалите на уеб сайта не могат да бъдат използвани с комерсиална цел.