Доц. д-р Елена Узунова


Консултант
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Доц. д-р Елена Узунова – гл. архивист в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ в направление „Опазване на ръкописно-документалното наследство“ – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив; хоноруван доцент в УниБИТ; лектор в Българската библиотечно-информационна асоциация.

elena_uzunova_0.jpeg