Из архивата на Найден Геров. Писма, доклади и материали за възраждането на българския народ. Кореспонденция с частни лица (ИАНГ). Кн. 2. М-Я. Под ред. на Т. Панчев. София, 1914

iz_arhivata_02.jpg

Из архивата на Найден Геров. Писма, доклади и материали за възраждането на българския народ. Кореспонденция с частни лица (ИАНГ). Кн. 2. М-Я. Под ред. на Т. Панчев. София, 1914