Интервю с Андриана Спасова, 100 лица на българската наука. – Българска наука