Участие на А. Спасова, Българска националната телевизия