Михаил Новак


Член на екипа
Институт за литература

Програмист в Института за литература. Извършва техническа дейност и фото и видеозаснемане. Експерт по дигитализация на обекти на културно наследство в проекта.

mnovak.jpeg