Нели Запрянова-Пенева


Консултант
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Нели Запрянова-Пенева – дългогодишен архивист в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ в направление „Опазване на ръкописно-документалното наследство“ – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив; автор на „Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив“ (2006).

nelly_zapryanova_blank.jpeg