ПО СЛЕДИТЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ РЪКОПИСИ: НАЙДЕН ГЕРОВ

АНДРИАНА СПАСОВА
2019.04.03

* Презентацията беше подкрепена от Министерството на образованието и науката на България в резултат на изпълнение на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, одобрена от РМС # 577 / 17.08.2018.