Представата за св. св. Кирил и Методий в българското училище през XIX век

АНДРИАНА СПАСОВА
2019.11.21

Презентацията беше подкрепена от Министерството на образованието и науката на България
в резултат на изпълнение на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, одобрена от РМС # 577 / 17.08.2018.