Ролята на Найден Геров за развитието на новобългарското светско образование

АНДРИАНА СПАСОВА
2020.01.21

Презентацията беше подкрепена от Министерството на образованието и науката на България в резултат на изпълнение на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, одобрена от РМС # 577 / 17.08.2018.