гл. ас. д-р Aндриана Спасова


Ръководител на проекта
Институт за литература

Литературовед, доктор (2017), асистент (2018) в секция „Литература на Българското възраждане“ в Института за литература при БАН и постдокторант към Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ с тема на проекта ‘Reception and Digitalization of the Unexplored Manuscript Heritage of Nayden Gerov’ (2019 – текущ).

„Антични реминисценции във възрожденската книжнина“ (2020) е първата ѝ научна книга, защитена като докторска теза. Изследователските ѝ интереси са в областта на възрожденската литература, първите рецепции на античните жанрове и образци, проблемите на националната идентичност и културната памет. Настоящата ѝ работа е насочена към рецепцията на непроученото ръкописно наследство на Найден Геров.

Носител е на различни научни награди – първа награда в конкурса „Най-добра публикация“ за направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ във връзка с 150-годишнината на Българска академия на науките (2019); лауреат на конкурса за дебютна книга на издателствата „АРС“ и “Scribens” в раздел „Хуманитаристика“ (2018); диплома за отличе́н научен проект „Рецепция на класическата древност в нравоучителната преводна литература през Българското възраждане“ в конкурса „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ (2017); първа награда за критика в Националния студентски литературен конкурс, Шумен (2012). 

Член е на Академичния кръг по сравнително литературознание и на Българско общество за проучване на XVIII век. Дебютната ѝ стихосбирка „Сферата света“ излиза 2016 г. (ред. А. Личева) с конкурс към Министерството на културата.

andriana.jpeg