Доц. д-р Мила Кръствева


Консултант
ПУ „Паисий Хилендарски“.

Мила Кръстева е родена през 1960 г. в гр. София. Завършва 114 АЕГ в София (1978) и българска филология с втора специалност по английска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (1989). Защитава докторска дисертация (1997). Доцент (2005) по Българска възрожденска литература в ПУ „Паисий Хилендарски“. Гост-лектор във ВТУ (2004–2006); лектор по български език, литература и култура в Пекинския университет за чужди езици в Китай (2006–2007); гост-лектор във филиала на ПУ в Кърджали (2007–2008); гост-лектор във филиала на ПУ в Смолян (2015–2017). Лектор по „Еразъм+“ в университетите: „Н. Коперник“ (Полша, 2010); Анкарския университет (Турция, 2011); „Е. Лоранд“ (Унгария, 2012); „Т. Масарик“ (Чехия, 2014); Карловия университета (Чехия, 2016); Демокритов универсиет (Гърция, 2017). Ръководител на проектите: 1) „От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписи и преправки на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендаски и културноидентификационните модели на XIX и XXI (http://paissiada.com); 2) „От уста на ухо“... до Internet“ (http://nauho.paissiada.com). Член на проект „Духовността на София в историческата памет“.

mila_krasteva.jpg