LINKS

Дигитална библиотека на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
http://www.nationallibrary.bg
Герови
http://family.guerov.org
Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801–1878)
https://knigopis.unibit.bg
НАБИС репозиториум
http://digilib.nalis.bg
Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив
https://libplovdiv.com
Дигитална колекция „Българско възраждане“
https://bgv.unibit.bg
Дигитална библиотека СУ "Св.Климент Охридски"
http://lib.sudigital.org
Енциклопедия „Българско възраждане“
http://enc.ilit.bas.bg
Литературна мисъл
https://litmis.eu
Българска наука
https://nauka.bg
Държавна агенция „Архиви“
ttps://www.archives.government.bg
Речник на българския език
https://ibl.bas.bg/rbe/
Издания на Института за исторически изследвания
http://ihist.bas.bg
Дигитална библиотека на Института за балканистика с център по тракология
https://www.balkanstudies.bg
Българска литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти
http://bglitarchives.org
SESDiva
https://sesdiva.eu